Бесплатна правна помоћ

Србија, 09.08.2018.

Нацртом закона о бесплатној правној помоћи, који би ускоро требало да се нађе пред посланицима, проширен је круг корисника који ће имати право на бесплатну правну помоћ, међу којима су деца, жртве породичног насиља, тортуре, трговине људима и други... Тако ће поред грађана који имају право на социјалну помоћ у складу са законом који регулише социјалну заштиту и окривљених у кривичном поступку који не могу да плате адвоката, право на бесплатну правну помоћ имати и деца у свим поступцима у којима се одлучује о остваривању њихових права, прецизирала је за Танјуг министарка правде Нела Кубуровић.

Такође, како је навела, право на бесплатну правну помоћ, имаће и жртве породичног насиља, као и сва лица која имају право на жаштиту у складу са Законом о спречавању насиља у породици.

Она је додала да ће у круг корисника бесплатне помоћи спадати и лица која су тражиоци азила, затим жртве тортуре и жртве трговине људима, као и особе које тек треба да у ванпарничном поступку утврде место и датум рођења. Кубуровић је указала да, нажалост, велики број лица, поготово када је реч о Ромима, још увек нису уписани у матичне књиге, тако да ће и они имати право на бесплатну правну помоћ у овом поступку.

Најавила је да ће круг корисника вероватно бити још проширен након финалне израде Нацрта закона у складу са мишљењима и аргументима који су министарству правде достављени током јавне расправе које је окончана 6. августа.

Кубуровић је указала да бесплатна правна помоћ у ужем смислу подразумева пружање правних савета, писање поднесака, заступање и одбрану у судским поступцима. Међутим, како је додала, овим законом је обухваћена и бесплатна правна подршка која подразумева давање општих правних информација и попуњавање формулара.

РТВ

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju