Донето Упутство за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар

СРБИЈА, 10.1.2022. - На седници Републичке изборне комисије (РИК), одржаној данас, донето је Упутство за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести КОВИД-19.

Овим Упутством одређен је начин чишћења и дезинфекције гласачког места које мора бити очишћено, дезинфиковано и проветрено најмање 24 часа пре дана гласања, дефинисана је процедура током гласања на гласачком месту која обезбеђује услове заштите од заразне болести КОВИД-19, а утврђена су и правила за гласање ван гласачког места, саопштено је вечерас из Скупштине Србије.

Изборна комисија јединице локалне самоуправе и општинска/градска управа дужне су да обезбеде да гласачко место буде очишћено, дезинфиковано и проветрено најмање 24 часа пре дана гласања. Санитарне просторије на гласачком месту треба да буду опремљене основним средстивма за личну хигијену. На улазу у објекат у којем се налази гласачко место, на видном месту  мора да се истакне се плакат са информацијама о начину спречавања ширења заразне болести КОВИД-19, као и плакат о обавезном растојању између гласача.

Пре, током и по завршетку гласања у 20 часова, потребно је што чешће проветравати просторију у којој се налази гласачко место, дезинфиковати радне површине и места на којима се налазе паравани за обезбеђивање тајности гласања, а нарочито хемијске оловке које су на местима за гласање на располагању гласачима ради гласања. На гласачком месту треба обезбедити размак од најмање једног и по метра између чланова гласачког одбора као и свих других лица која имају право да бораве на гласачком месту .Чланови гласачког одбора су дужни да, пре и током гласања, као и приликом утврђивања резултата гласања, правилно носе заштитне маске на лицу. Лице које, упркос упозорењу, крши ову обавезу мора бити удаљено са гласачког места.Ако неки гласач гласању приступи без заштитне маске, овај члан гласачког одбора му предаје заштитну маску и стара се о томе да је правилно намести на лице. Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимационог документа.

Приликом спровођења гласања, гласачки одбор мора да успостави контролисани улазак и кретања гласача како се не би створила гужва и како би се обезбедио одговарајући размак између њих. Улазак гласача на гласачко место треба дозволити само ако на гласачком месту постоји слободно место за гласање. Осталим лицима који имају право да бораве на гласачком месту улазак. Чланови гласачког одбора који спроводе гласање ван гласачког места (повереници гласачког одбора), обавезно морају носити заштитне маске и заштитне рукавице и морају вршити дезинфекцију рукавица како приликом доласка код гласача који гласа ван гласачког места, тако и приликом одласка од тог гласача.

Гласач оболео од заразне болести КОВИД-19 не сме да има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа искључиво уз помоћ помагача.Гласач је дужан да привремено скине заштитну маску док му се не утврди идентитет на основу одговарајућег легитимационог документа.

 

Komentari

Ostavi komentar:

Преузмите QMedia апликацију