Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АПВ за 2020. годину

Војводина, 27.02.2020.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини за 2020. годину у износу од 183 милиона динара. Средства су намењена за финансирање и суфинансирање регресирања превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају који свакодневно путују од места становања до школе и назад.

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су општине и градови на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини су: број ученика средњих школа са подручја општине или града који свакодневно путују од места становања до школе, релације путовања, степен развијености општине или града у Аутономној покрајини Војводини, утврђен актом Владе Републике Србије и могућности финансирања из општинског, односно, градског буџета.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 17. март 2020. године.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju