Крајњи рок за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде

Србија, 28.12.2018.

Послoдавци који још увек нису Пореској управи платили доприносе за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за претходни месец имају још мало времена. Крајњи рок је 31. децембар, стоји у пореском календару за ову годину.

Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове. Уколико не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан je да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса. У супротном, Пореска управа, по службеној дужности, а на основу расположивих података, обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.

Законска обавеза послодаваца је да плаћају доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све запослене, а обрачун, контрола и наплата доприноса је под надлежношћу Пореске управе. Обавеза послодавца је да доставља фонду М4 пријаву, о исплаћеним зарадама и плаћеним доприносима, док за послодавца, физичко лице, новчана казна износи од 5.000 до 400.000 динара.

Политика

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju