Обуке за покретање сопственог посла

Кула, 12.09.2017.

Новосадски хуманитарни центар у периоду од 20. септембра до 31. октобра 2017. организује петодневне обуке за становнике општина Кула и Апатин који су заинтересовани за покретање сопственог посла. Предност у одабиру полазника обука биће дата младима од 15 до 30 година старости и особама женског пола, без обзира на старост. Најуспешнији полазници ће имати прилику да се, после обуке, са својом пословном идејом пријаве за бесповратна новчана средства намењена предузетницима. Рок за подношење пријава је продужен до 17. септембра 2017. године.
Обука се организује у оквиру СЕЕД 2 програма (Подршка развоју образовања и запошљавања), који има за циљ да допринесе запошљавању, смањењу сиромаштва, родној равноправности и социо-економском развоју у региону.
За додатне информације можете се обратити Канцеларији за локални економски развој општине Кула. Контакт – 025 751 189; 025 729 650, радним данима од 7 до 15 часова.
Заинтересовани се могу пријавити за учешће на обукама из:
1. Органске производње хране (петодневна обука о томе како се производи храна по органским принципима, шта све може да се производи на органски начин и који су предуслови потребни, који су основни принципи органске и био-производње, какав је законски оквир за бављење овим послом, и др.)
2. Развоја локалног туризма (петодневна обука о покретању сопственог посла у области руралног туризма, еко-туризма, културног туризма, о производима сеоског туризма, храни и гастрономији, и др.)
3. Пружања услуга помоћи у кући старим лицима (акредитована обука о покретању сопственог посла у области помоћи старим лицима, социјалној заштита старих, пружању услуга помоћи у кући и основне кућне неге, вештина комуникације са старим особама и др.).
Учешће на обуци је БЕСПЛАТНО за полазнике; све трошкове покрива Новосадски хуманитарни центар.
Заинтересовани треба да пошаљу испуњен пријавни образац е-маилом на адресу: mira.nshc@gmail.com, или факсом на број:021/423-021 021/423-024, или поштом на адресу:
Новосадски хуманитарни центар, Арсе Теодоровића 3, 21000 Нови Сад

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju