Одржана девета седница локалног парламента

Кула, 28.11.2019.

Данас је одржана девета седница локалног парламента. На дневном реду, пред одборницима, налазило се десет тачака. Одборници су већином гласова донели Одлуку о покретању поступка прибављања у јавну својину општине Кула непокретности непосредном погодбом и Решење о формирању Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе.

Овом Одлуком покреће се поступак прибављања у јавну својину општине Кула, а за потребе рада Полицијске станице у Кули, непокретности од власника АД за осигурање ДДОР Нови Сад, за новчани износ од 213 хиљада евра. Непокретност ће се исплаћивати на следећи начин: 5000,00 евра, у динарској противвредности у 2019. години, након потписивања уговора, а остатак на 10 једнаких месечних рата од по 20.800,00 евра у динарској противвредности.

Одборници су такође донели Одлуке о: отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине, спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Водовод“ Црвенка, измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Кула за 2017. годину, измени Одлуке о месним заједницама, затим о изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, усвајању Извештаја о раду ПУ „Бамби“ за 2018./2019. годину и Решење о давању сагласности на Програм рада за 2019./2020. годину ове предшколске установе.

Одборници су још донели и Решење о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП „Радник“ Сивац и на измене Статута Дома културе Црвенка, а на самом крају седнице, постављали су одборничка питања.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju