Одржано Општинско веће

Кула, 10.08.2018.

Након усвајања записника са претходне седнице Општинског већа данас су чланови на одржаној седници усвојили Предлог решења о давању сагласности ПУ ,,Бамби" Кула за израду и доношење Годишњег плана рада за школску 2018/2019 годину.
Општина Кула, односно ПУ ,,Бамби" из Куле добила је сагласност за 3 радна места високе стручне спреме на неодрађено време од стране Комисије за давања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Доношењем овог решења створени су предуслови за израду и доношење програма предшколског васпитања и образовања у ПУ Бамби Кула за 2018/2019. годину, рекао је Велибор Милојичић у образложењу.
Усвојен је и предлог решења да се ставља ван снаге решење о употреби текуће буџетске резерве од 23.5.2018 године у износу од 3 милиона динара према коме су одобрена средства Дому здравља Кула за куповину санитетског возила, пошто је Дом Здравља у међувремену добио једно санитетско возило од Покрајине, с обзиром да одобрена средства досад нису употребљена, а тренутно су та средства потребна за измирење дуговања за лекове према веледрогерији ''Панонија Фарм'' д.о.о. Сомбор у висини од 3.213.000,00 динара.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju