Одржано Општинско веће

Кула, 18.09.2018.

Општинско веће општине Кула, којим је председавао председник Општине Велибор Милојичић на данашњој седници  је дало сагласност на Одлуку о промени цена комуналних услуга, које су усвојили Надзорни одбори јавних комуналних предузећа Комуналац у Кули, Водовод у Црвенки, Радник у Сивцу и Руском у Руском Крстуру. Према овој одлуци цене комуналних услуга су повећане за 6 %. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. октобра. Последње повећање цена комуналних услуга било је у новембру 2016. године.

Општинско веће је на данашњој седници дало сагласност на Измене и допуне Плана програма рада са Финансијским планом за програмске активности Црвеног крста из
области социјалне заштите за 2018. годину. Донет је и Закључак о
давању сагласности на измене Финансијског плана месних заједница
Доњи град Кула, Горњи град Кула и месне заједнице Сивац, Крушчић, Руски Крстур, Липар и Нова Црвенка.

Општинско веће је донело Решење о именовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за финансирање пројеката у области локалног економског развоја и унапређење живота локалног становништва на територији општине Кула у 2018. години, као и Правилник о изменама Правилника о нчину и решавању захтева грађана за накнаду штете насталу услед уједа напуштених животиња.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju