Одржано Општинско веће

Кула, 28.02.2019.

На јучерашњој седници Општинског већа утврђен Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Липар, а јавна расправа по овом питању ће се спровести од 1. марта и трајаће до 15. марта 2019.године.
Општинско веће је донело Закључак о задужењу Комисије за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја и унапређење живота локалног становништва. Укупан износ средстава који се распоређује Јавним конкурсом, намењен за ове потребе, износи 2.500.00 динара.
Средства путем Јавног конкурса се додељују у складу са Секторском стратегијом руралног развоја општине Кула, са Акционим планом. 2018 – 2020. за пројекте локално економског развоја.

кула.рс

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju