Општинско веће: Оснива се Регионални центар за управљање отпадом

Данас је одржана 102. седница Општинског већа општине Кула. Након усвајања записника са претходне седнице, чланови Већа су донели предлоге Одлука о: успостављању међуопштинске сарадње града Сомбора, општине Кула, општине Оџаци и општине Бач и усвајању Уговора о оснивању ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“.  Предлози Одлука биће упућени Скупштини на разматрање и усвајање. Такође, Веће је донело Решење о расписивању јавног огласа за отуђе непокретности из јавне својине општине Кула и Закључак о давању у закуп грађевинско замљиште у пољопривредне сврхе.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju