Општинско веће утврдило предлог Одлуке о буџету за 2020. годину

Кула, 14.12.2019.

Општинско веће је на данашњој седници утврдило предлог Одлуке о буџету општине Кула за 2020. годину, као и предлог Кадровског плана Општинске управе Кула. Такође, Веће је утврдило предлоге Одлука о: прибављању у јавну својину општине Кула непокретности непосредном погодбом, умањењу вредности непокретности у јавној својини и расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула.

Веће је утврдило и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе Руски Крстур.Сви предлози Одлука биће прослеђени Скупштини на разматрање и усвајање. Веће је донело Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе Кула и Одлуку о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju