Оснивање Савеза пружалаца услуга у социјалној заштити

Кула, 27.01.2020.

У петак 24. jануара у Кули у организацији Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула и Удружења за помоћ МНРО „Бисер“ Србобран одржан је скуп лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите у Србији, а домаћин скупа је било Удружење „Плава птица“.

Скуп је организован како би се умрежили сви лиценцирани пружаоци услуга социјалне заштите који долазе из невладиног сектора, а пружају услуге грађанима на територији Републике Србије.

На састанку је присуствовало 16 представника из 10 организација цивилног друштва: „Плава птица“ Кула, „Бисер“ Србобран, УГ „Бреза“ Апатин, Новосадски хуманитарни центар, Екуменска хуманитарна организација Нови Сад, ХД „Бетхезда“ Бачка Топола, „Изида“ Фекетић, Удружење МНРО Трстеник, „Женска иницијатива“ Трстеник, Центар живети усправно Нови Сад, Каритас Сремске Митровице.

Састанак су као експерти у области развоја услуга социјалне заштите и развоја цивилног сектора водили Марко Кошутић, дефектолог директор Удружења „Плава птица“ и Славка Попић, правница, директорка Удружења  „Бисер“ Србобран.

На састанку је присуствовала и помоћница председника oпштине Кула Јелена Павков, у име општине домаћина скупа.

У закључцима састанка изнет је став пружалаца услуга да имају недовољну видљивост и да су мање препознати у односу на државне установе те да имају недовољну подршку локалних самоуправа. Такође закључак је да је потребна едукација како самим пружаоцима тако и доносиоцима одлука за развој услуга социјалне заштите. На састанку je истакнут пример добре праксе oпштине Кула, која услуге социјалне заштите набавља путем јавне набавке од лиценцираних пружалаца услуге, и која у односу на свој степен развоја издваја изузетно висока средства за услуге социјалне заштите од око 28.000.000,00 динара.

На иницијалном састанку Савеза пружалаца услуга социјалне заштите у РС донет је закључак да се формира Савез за чијег је председника предложен Марко Кошутић, са седиштем у oпштини Кула у овиру Удружења „Плава птица“.

Даљи кораци су, након формалног оснивања овог еснафског Удружења професионалних пружалаца услуга, конкретне акције на развоју сарадње са Министарством за рад борачка и социјална питања, као и локалним самоуправама и Покрајинским секретаријатом, али и едукација самих пружалаца услуга, како би се положај организација које пружају услуге на терену и које су изнеле систем реформе социјалне заштите унапредио.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju