плаћање годишњег пореза

Грађани који су у прошлој години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде у Србији, односно више од 2.470.644 динара, у обавези су да најкасније данас поднесу пријаву за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Просечна годишња зарада по запосленом у Србији исплаћена у прошло години, према подацима Републичког завода за статистику, износила је 823.548 динара.

Ова обавеза односи се на физичка лица, на резиденте који су доходак остварили на територији Србије и у другој држави, као и на нерезиденте за доходак остварен у Србији.

Иначе, троструки износ просечне годишње зараде у Србији за 2017. годину био је 2.375.136 динара, 95.508 динара мање него за прошлу годину.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju