Повећана запосленост

Србија, 06.08.2018.

По последњим подацима Републичког завода за статистику, који су сакупљени административним изворима, током другог квартала ове године у Србији је било запослено 2.126.597 људи. У односу на исти квартал прошле године укупно регистрована запосленост повећана је 3,2 одсто, односно на радно место иде 65.078 људи више.

Посматрано по моделитетима запослености, највише је запослених у радном односу – 1.975.948, затим ван радног односа – 71.072, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника 79.577. Највеће повећање запослености бележи се у категорији запослености у радном односу – 3,7 одсто, што значи да је на тај начин до посла дошло 70.035 лица.

Територијално, раст запо­слености је доминатно концентрисан у Београдском ре­гио­ну и Региону Војводине. То се поклапа с податком да је прошле године највише оних који су одлазили из својег места становања у потрази за послом, долазили у Београдски регион и Војводину, који се и даље сматрају добрим местима за проналазак радног места, па су самим тим и најпривлачнији за пресељење и трајније насељење.

РТВ

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju