Повећан износ ПДВ који се рефундира за беби опрему

Србија, 06.02.2019.

Пореска управа саопштила је да је повећан износ ПДВ који се рефундира за купљену храну и опрему за бебе, као и лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља, односно старатеља.

У складу са изменама Закона о порезу на додату вредност, прописано је да се право на рефундацију ПДВ може остварити до износа од 78.825,55 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 45.043,17 динара, а у другој до 33.782,38 динара, пише у саопштењу.

Право на рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе може да оствари родитељ, односно старатељ, уколико је његов укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију мањи од 1.081.036,19 динара, а укупна имовина на коју плаћа порез на имовину мања од 26.350.256,84 динара.

Захтеви за рефундацију ПДВ за купљену храну и опрему за бебе могу се подносити од 1. до 18. фебруара 2019. надлежној јединици Пореске управе Србије.

Пореска управа ће после контроле захтева у року од 30 дана издати решење којим се утврђује право на рефундацију ПДВ или решење којим се захтев одбија.

Дневник

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju