Позив за учешће у суфинансирању мера активне политике запошљавања у 2022.

 

СРБИЈА, 10.1.2022. - Национална служба за запошљавање Републике Србије позвала је органе аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа да учествују у суфинансирању мера и програма активне политике запошљавања у 2022. години. У складу са Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планирано је учешће покрајина и локалних самоуправа у суфинансирању следећих мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом а то су: стручна пракса, приправништво за младе са високим образовањем, приправништво за незапослене са средњим образовањем, стицање практичних знања, обука на захтев послодавца за незапослене, субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, субвенција за самозапошљавање и јавни радови.

Локални плански документ у области запошљавања мора бити у сагласности са Акционим планом, односно са покрајинским планским документом у области запошљавања.

Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе која у оквиру покрајинског, односно локалног планског документа у области запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређене мере активне политике запошљавања може поднети захтев Националној служби за учешће у финансирању те мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава. Захтеви се могу поднети надлежним филијалама Националне службе за запошљавање, најкасније до 28. фебруара 2022. године, а све информације о учешћу у суфинансирању мера

активне политике запошљавања у 2022. години, као и Образац Захтева за учешће, могу се наћи на веб страници: Националне службе за запошљавања.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju