Покрајина расписала Конкурс за удружења грађана у вези са пољопривредом

Војводина, 09.07.2019.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом.

Циљ конкурса јесте подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију

програмских активности удружења грађана и побољшање услова рада удружења грађана.Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање трошкова организовања и одржавања локално традиционалних манифестација, као и изложби стоке.

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и чија је делатност у вези с пољопривредном производњом, а која су уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре пре 1 јануара 2019. године.

Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по овом конкурсу је 10 милиона динара, а конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 22. јулом ове године.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju