Све службе у приправности

Све службе и јавна водопривредна предузећа у АП Војводини су у пуној приправности за деловање у спречавању евентуалних последица које би могле бити проузоковане због најављених обилних падавина. Механизација, алат и потребни материјал су спремни и у случају потребе може се брзо реаговати – конставовано је на седници Покрајинског штаба за ванредне ситуације, којом је председавао председник Покрајинске владе и командант Штаба Игор Мировић.

Иако су водостаји на великим рекама у АП Војводини, као што су Дунав, Сава и Тиса, на нивоу који је далеко испод увођења чак и редовне одбране од поплава, наложено је надлежним службама ЈВП „Воде Војводине" и других водопривредних предузећа у Војводини 24-сатно осматрање на терену и стална комуникација између штабова за ванредне ситуације суседних локалних самоуправа, као и са сличним службама у Хрватској, Босни и Херцеговини и Румунији.

На територији АП Војводине, редовна одбрана од поплава једино се и даље спроводи у Банату на око 62 километра Тамиша. На банатским водотоцима, које карактерише бујични пораст водостаја због могућих снажнијих падавина, појачано се прати стање на насипима, објектима црпних станица и устава.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju