Старост не ослобађа од партиципације

Србија, 04.10.2019.

Када напуне 65 година, здравствено осигурани грађани Србије не могу у здравству, само по том критеријуму, да очекују бенефите. У здравству старост није "услов" за ослобађање од партиципације, изузев у случају када је пуних 65 година основ по којем је стечено право на здравствено осигурање.

Партиципација се плаћа за прегледе, по кутији лека или болничком дану. Најнижи износ је 50 динара - по кутији лека и за преглед код изабраног лекара. Толико стају и болнички дан, рехабилитација, лабораторијске анализе и снимање рендгеном. Преглед на скенеру доплаћује се 300, на магнетној резонанци 600, а на ПЕТ скенеру 900 динара.

Тих фиксних трошкова за партиципацију осигураници по више различитих основа могу да се ослободе, док је процентуално учешће у трошковима лека, имплантата и помагала, а највише до 30.000 динара по процедури, обавезно за све.

- Ако кренемо од материјалног стања осигураника, они по том основу могу да буду ослобођени плаћања фиксног учешћа у трошковима лечења - објашњава Немања Великић, саветник директора Републичког фонда здравственог осигурања. - Тај цензус се утврђује месечно, и за октобар за осигуранике који живе сами је 37.147,76 динара, а за осигуранике који живе у заједници 28.575,20. То значи да сви који имају месечна примања испод овог цензуса могу да поднесу захтев и буду ослобођени плаћања партиципације.

Новости

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju