Упис у војну евиденцију лица мушког пола рођених 2001. године

Кула, 11.01.2019.

На основу члана 15. Закона овојној, радној и материјалној обавези Министарство одбране Републике Србије позвало је лица мушког пола рођена 2001. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1989. до 2000. године),која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у Центру Министарства одбране Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства одбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 14. јануара 2019. до 28. фебруара 2019. године и то: у Центру Министарства одбране Сомбор – сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, у општинској канцеларији Апатин – понедељком од 9,00 до 15,00 сати; у општинској канцеларији Оџаци – уторком од 9,00 до 15,00 часова и у општинској канцеларији у Кули – средом од 9,00 до 15,00 часова.

Лица која се уводе у војну евиденцију треба да поднесу личну карту на увид. Уколико не поседују личну карту, на увид треба понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju