У пензију са најмање 15 година стажа и 65 година старости

Србија, 08.08.2018.

Бивши запослени који нису успели да у радној књижици скупе најмање 15 година радног стажа, и исто толико уплаћеног пензијског, а имају више од 65 година живота, не могу добити пензију.

То пак значи да ни они који имају 14 и по година пензијског стажа, а навршили су 65 година ни на који начин накнадно не могу уплатити пола године пензијског стажа који им недостаје да би задовољили основни критеријум за пензионисање о минимуму од 15 година пензијског стажа.

У Фонду Пензијско инвалидског осигурања објашњавају да је Законом о пензијско-инвалидском осигурању про­писано да осигураник стиче право на старосну пензију када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Због сукцесивног померања услова за жене, у овој години оне стичу право на старосну пензију с навршене 62 године живота и опет најмање 15 година пензијског стажа. У стаж осигурања рачуна се време које је осигураник провео на раду по основу којег је био обавезно осигуран и за које је уплаћен допринос за ПИО.

Због тога сви осигураници млађи од 65 година на време морају водити рачуна о томе да испуне и други веома битан услов за стицање права на старосну пензију. Морају знати да им саме године живота ништа неће значити уколико нису испуниле други услов у погледу пензијског стажа и да нема накнадне уплате да би „добацили” до 15 година стажа.

Дневник

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju