Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији Војводине

Војводина, 09.10.2019.

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избегличких, прогнаничких и расељеничких породица на територији Војводине.

Јавни позив односи се на редовне ученике средњих школа који похађају први, други, трећи или четврти разред средње школе, а који се пријаве на Јавни позив од 2. октобра до 4. новембра 2019. године.

Услови за пружање финансијске помоћи су да је подносилац пријаве на Јавни позив имао, односно има статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине пре ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда, односно 21. децембра 2006. године, затим да су подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу, да ученик у току досадашњег школовања има просек оцена најмање 3,50 и да ученик редовно похађа средњу школу.

Висина средстава која се одобравају износе 40.000 динара по ученику и уплаћују се на рачун у року од 60 дана од дана потписивања уговора о додељивању помоћи. Овим Јавним позивом право на финансијску помоћ оствариће сто најуспешнијих ученика.

Приоритет приликом одлучивања имаће они ученици којима, од стране Фонда, до сада није пружена ова врста помоћи.

Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком Јавни позив – ученици.

Влада Војводине

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju