Председник општине Кула расписао Јавни Конкурс

  1. септембар 2018. године

           

Председник општине Кула Велибор Милојичић расписао је јуче Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката удружења грађана националних мањина.

 Укупан износ финансијских средстава опредељених за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина у 2018.години износи  750 хиљада динара за пројекте  санације дворишних објеката  у власништву односно сувласништву удружења грађана националних мањина. Финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина подразумева финансирање пројеката удружењима грађана националних мањина којима се доприноси афирмацији рада удружења и остваривању њихових циљева.

   Учесник конкурса треба да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом, да има седиште на територији општине Кула, и да понуђени пројекат доприноси афирмацији рада удружења и остваривању његових циљева као и задовољавају потребе и интереси припадника националне мањине са територије општине Кула и да се дворишни објекти налазе у власништву односно сувласништву удружења грађана националних мањина.

Пријаве са комплетном документацијом  заинтересована удуржења грађана могу предати до 28. Септембра на писарници Општинске управе у Кули.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju