„Днї керестурскей паприґи“ 25. и 26. августа

Руски Керестур, 21.08.2018.

Тогорочна, седма по шоре туристично-привредно-културна манифестация у Руским Керестуре „Днї керестурскей паприґи“ будзе отримана 25. и 26. авґуста. Першираз манифестация будзе софинансована и зоз средствох Европскей униї, на основи проєкту „Стари обичаї у новей форми”, котри настал як продукт сотруднїцтва побратимених Општини Кула и Калочи у Мадярскей.

З тим проєктом, за три манифестациї – „Днї керестурскей паприґи” у Руским Керестуре, „Днї традициї” котри орґанизує мадярска заєднїца у Кули и Фестивал паприґи у Калочи, по проєкту зоз ЕУ опредзелєни 200 тисячи еври, з котрих 60 одсто достава Калоча, а 40 одсто Општина Кула, цо коло 10 милиони динари.

З тей нагоди на Дньох керестурскей паприґи ше обчекує и госцох зоз Калочи, госцох зоз Словацкей, представнїкох локалней и покраїнскей власци, одкупйовачох зоз держави и иножемства, як и заградкарох зоз цалей Сербиї.

Зоз спомнутих средствох Општина Кула потрима орґанизацию локалних манифестацийох, а цо конкретно достава Здруженє керестурских паприґарох „Капсикум анум” як орґанизатор паприґарскей манифестациї, за Рутенпрес толковала його предсидателька Душица Орос.

− Здруженє нє достава пенєж, алє зме зоз представнїками локалней власци розпатрали цо би ше могло финансовац. Зоз тих средствох Општина видвоєла за полудзенок котри будзе орґанизовани у ресторану за госцох, вони обезпеча бину, наступ „Пицикато бенду” и бенду „Ґарави сокак”, як и змесценє за госцох зоз Мадярскей. Општина тиж зоз тих средствох купела шатор котри будзе служиц за шицки локални манифестациї, а котри будзе першираз хасновани у Керестуре − гвари Оросова.

Концепт тогорочней паприґарскей манифестациї будзе з часци вименєни, бо попри варених єдлох у котлох, будзе орґанизоване и змаганє у вареню айвару, за цо паприґу обезпеча орґанизаторе, а змагац ше поволани шицки заинтересовани. По традициї нащивительом буду понукнути и рижни продукти власней роботи, продукти польопривреднїкох, нашеньских и хемийних хижох, а ту буду и осиґуруюци дружтва котри ше представя на штандох. Орґанизаторе обезпечели награди за найкрасши штанд, мажочку за найчежшу паприґу, и награди наймладшим за найкреативнєйшу маску.

Як потолковала Оросова, найвироятнєйше же того року нє будзе презентациї на оглядним полю компаниї „Аґроарм”, алє вшелїяк же у планє виход на терен и обиходзенє даскельо польох под паприґу.

Спомнути змисти заплановани за перши дзень манифестациї, котра будзе отримана у малим парку у центру, а другого дня, понеже нє буду отримани конїцки обегованя як прешлих рокох, члени Конїцкого клубу „Русин” за госцох обдумали воженє и туристичне розпатранє валалу у парадних запрагох.

Манифестацию ше звекшого финансує праве зоз спонзорствох, по проєкту Покраїнского секретарияту Здруженє достало 80 000 динари, а винос котри видвої Општина Кула з европского проєкту ище вше точно нє дефиновани.

Рутенпрес

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju