Початок жатви

Жатва жита почнє коло 25. юния, а фаховци обчекую же того року урожай будзе вєдно 2,8 милиони тони, док штреднї урожай по гектарe будзе 4,5 тони. Предвидзує ше же цена жита у косидби будзе 16 динари без ПДВ, а после жатви вироятнє порошнє на коло 18 динари.

На округлим столє „Жатва 2016“ аґрарни фаховци, фаховци з берзи, продукователє жита, млїнаре и тарґовци оценєли же, кед ше витворя обчекованя, нє годно намириц анї половку трошкох уложених до продукциї жита. Нє мож повесц же урожай будзе подли, алє и 400 000 тони на залихох буду дїйствовац на звишки на тарґовищу, цо значи и меншу цену жита.

И попри пременлївей хвилї жито у добрим стану, алє наявени тропски температури можу спричинїц температурни шок за зарно у класки, гваря фаховци. Жито при концу дозреваня, алє под дїйством високих температурох може присц до примушуюцого дозреваня.

(РТВ)

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju