Позив за ванредно подношење предлога годишњих програма организација у области спорта

Кула, 11.09.2019.

Спортски одбор за општину Кула расписао је позив за ванредно подношење предлога годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије општине Кула за 2019.годину.

Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити за финансирање годишњих програма организација у области спорта са територије општине Кула за 2019. годину износи 18 милиона динара.

Након разматрања поднетих програма, Спортски савез Србије, Спортски одбор за општину Кула ће утврдити предлог расподеле финансијских средстава на основу кога, председник општине доноси решење, против кога се може покренути управни спор. Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава. Са носиоцем одобреног програма председник општине Кула закључује уговор о реализовању програма којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Пријавa се подноси на апликационом формулару који се може преузети на интернет старници општине Кула: www.kula.rs, а предаје се на Писарници Општине Кула до 16. Септембра у 14 часова у затвореној коверти, на адресу: Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju