Још три дана до истека Јавног позива спортским организацијама

Кула, 19.05.2020.

Још три дана су преостала организацијама из области спорта са територије општине Кула да поднесу Предлог годишњег програма организација у области спорта за 2021. годину којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. Буџет општине Кула намењен за спорт ће бити повећан за 10% у односу на 2020. годину.

Подносилац програма мора да буде регистрован у складу са законом, уписан у националну евиденцију у складу са законом, да је спортска организација члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза, да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено. Такође, подносилац програма мора да има седиште на територији општине Кула и да првенствене утакмице као домаћин, игра у спортском објекту који се налази на територији општине Кула, изузев уколико на територији општине Кула не постоји одговарајући спортски објекат, да је директно одговоран за припрему и извођење програма, да је претходно обављао делатност најмање годину дана, да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности, те да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година.

Пријавa, односно Апликациони формулар се предаје на Писарници Општине Кула до 22. маја 2020. године у 14 часова у затвореној коверти, на адресу: Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11.

Komentari

Ostavi komentar:

Preuzmite Q Media aplikaciju