НБС донела одлуку да се грађанима продужи рок отплате кредита

СРБИЈА, 9.12.2022.- Народна банка Србије (НБС) саопштила је да је усвојила одлуке које омогућују да банке реструктурирају потраживање грађанима који имају потешкоћа у отплати кредита на рочност, за три године дужу.  НБС је навела да је Одлуком о допуни Одлуке о адекватности капитала банке омогућено да оне, без утицаја на свој капитал, физичким лицима који су у финансијским потешкоћама, реструктурирају потраживање по основу одобреног потрошачког, готовинског или другог сличног кредита.

„То значи да ће банка дужнику, који се суочава са проблемима у измиривању обавеза, моћи несметано да продужи рок за отплату тих врста кредита, на начин да тај рок за готовинске и потрошачке кредите буде краћи од девет година, односно за потрошачке кредите за куповину моторних возила краћи од 11 година“, наведено је у саопштењу. Одлуком о изменама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима, продужена је примена мере усмерене на олакшавање услова отплате стамбених кредита грађанима, што значи да банке и током целе наредне године дужницима могу понудити олакшице у виду продужавања рока отплате стамбених кредита за најдуже пет година, а да се то продужење не рефлектује на регулаторни третман потраживања.

Додаје се да је на овај начин омогућен наставак подстицаја банкама да продуже рок отплате стамбених кредита за додатних пет година у односу на иницијално уговорену рочност, што у тренутним околностима раста Еурибор стопе у кратком року може смањити притисак на кориснике стамбених кредита са варијабилним каматним стопама и спречити пораст проблематичности стамбених кредита.

Дужнику ће моћи да се одобри уступак у вези са отплатом потраживања, без обзира на степен његове кредитне задужености у тренутку реструктурирања. Те уступке банке ће моћи да спроводе како на своју иницијативу уз пристанак дужника, тако и поступајући по образложеном захтеву дужника након којег је банка оценила да постоје чињенице и посебне околности које су утицале на погоршање финансијског положаја дужника и тиме на могућност да он уредно измирује своје обавезе према банци. Рок у којем дужник може поднети захтев банци за одобравање реструктурирања по новим правилима није ограничен, али се реструктурирање на овај начин може спровести само једном. „Одлуком о допуни Одлуке о адекватности капитала банке и Одлуком о изменама Одлуке о привременим мерама за банке у циљу олакшавања приступа финансирању физичким лицима, НБС у условима неопходног заоштравања монетарне политике показује одлучност да са становишта својих законских овлашћења пружи подршку грађанима“, наведено је у саопштењу. Додаје се да је континуираним креирањем подстицајног амбијента омогућено банкама да дужницима којима је то заиста потребно обезбеде неопходне олакшице, а они могу да у непосредној комуникацији с пословним банкама уговоре оптимално решење којим ће превазићи проблеме.

Претходни чланакБеби пакет од јануара 2023. године 30 хиљада динара
Следећаи чланакПијачни продавци без фискалних каса до краја 2023.

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here