Изградња капацитета за одрживо управљање ЛЕАДЕР приступом уз подршку Министарства пољопривреде

Foto: LAG Srce Backe

КУЛА, 30.01.2023. – Мрежа локалних акционих група Србије средствима добијеним путем конкурса од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде успешно је реализовала пројекат који има за циљ унапређење знања и јачање људских и техничких капацитета кроз одржавањем радионица о значају ЛЕАДЕР приступа. Пројекат је спроведен на територији три локалне акционе група у Кули, Зрењанину и Чачку и то кроз одржавање регионалних радионаица којима је био циљ упућивање свих заинтересованих локалних актера у принципе и моделе деловања ЛЕАДЕР приступа. Један од резултата пројекта уз анимирање становништва и приблизавање ЛЕАДЕР иницијативе заинтересованима је и израда званичног сајта Мреже путем кога ће се вршити тачан и благовремен проток информација од значаја за локалне актере.

ЛЕАДЕР иницијатива усвојена је 1991. године од стране Европске уније, у виду методолошког принципа за активнирање локалних ресурса за унапређење развоја којим управља локална заједница. Спровођење ЛЕАДЕР иницијативе планирано је кроз неколико кључних принципа као што су ”одоздо-навише /bottom-up”, иновативност, удруживање, мултисекторски приступ, сарадња и умрежавање. Иницијатива се реализује кроз Локалне акционе групе (Партнерства за територијлни развој), које на одређеној територији спроводе Локалну стратегију руралног развоја, и тако говоримо о три кључна елемента LEADER приступа. Давне 1991. године LEADER иницијатива је била у експерименталној, пилот фази, док је, након година развоја и еволуције, данас она саставни део плана руралног развоја у Европској унији.

Република Србија, као земља која се налази у претприступном периоду, иницијативу LEADER спроводи у оквиру програма ИПАРД (инструмент претприступне помоћи за рурални развој) и то у оквиру једне мере ”Припрема и спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER”, која је са реализацијом (први позив) започела 2019. године. Током 2020. Министарству пољопривреде је предато 21 ЛСРР од стране исто толико Партнерстава, а у 2021. стратегије су усвојене и почео је процес имплементације стратешких пројеката из Локалних стратегија руралног развоја до 2023. Партнерстава регистрованих на подручју Републике Србије. Путем ИПАРД 3 програма планиран је наставак финансирања и подршке ЛАГовима и имплементација малих пројеката у руралним срединама.

 

ЛЕАДЕР приступ (фр. Liaison Entre Actions de Developpement de lEconomie Rurale) је иновативни приступ ЕУ заснован на стратегијма руралног развоја које су донете и спроведене на локалном нивоу од стране локалних актера, уз подршку релевантних институција. Овај приступ омогућава добијање иновативних одговора на препреке у испуњавању потреба руралних заједница, јер је прилагођен развоју малих територија које се карактеришу заједничком традицијом, локалним предностима и слабостима, као и посебним потребама становништва у одређеном подручјy.

Метод ЛЕАДЕР  се не може подвести само под обезбеђивање финансирања из ЕУ; у његове циљеве спадају  и мобилизација жена, младих, актера из приватне и јавне сфере, социјалних партнера и невладиног сектора за активно учешће у развоју руралних подручја у којима живимо.

Кроз овај пројекат заинтересовани локални актери од добили си неопходне информације о значају и потреби формирања и функционисања локалних акционих група и представљени су примери добре праксе и модели функционисања ЛАГова у Кули, Сомбору, Беочину, Чачку и другим срединама.

Извор: ЛАГ „Срце Бачке“

 

 

Претходни чланакДве прве награде за ученике О.Ш. “Петефи бригада“ на завршној манифестацији пројекта „Енергија је свуда око нас“
Следећаи чланакÚjabb díjak

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here