У току програм приправништва за незапослене са средњим образовањем

Фото: НСЗ

СРБИЈА, 01.03.2023. – Незапослена лица са завршеном средњом школом, којима је услов за запошљавање у струци положен стручни испит,  имају могућност укључивања у меру приправништва Националне службе за запошљавање за незапослене са средњим образовањем. Ово је мера која подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци ради стицања приправничког стажа и стицања услова за полагање стручног испита.

Мера се реализује код приватног послодавца и траје у складу са законом, на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Послодавцу се током трајања мере рефундира на месечном нивоу минимална зарада лица и припадајући порез и допринос за обавезно социјално осигурање у трајању од 6 месеци.  Послодавац треба да обезбеди ментора који је минимум истог нивоа квалификација и струке као и приправник и да има минимум 12 месеци искуства на пословима на којима се приправник оспособљава.

У меру се могу укључити незапослена лица млађа од 30 година која се на евиденцији налазе минимум 6 месеци, особе са инвалидитетом, Роми, млади који имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама.

Јавни позив је отворен до 30. новембар 2023. године, односно, до утрошка средстава издвојених за ову намену.

Извор: НСЗ

Претходни чланакОбјављен нови ценовник услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
Следећаи чланакКренуле исплате субвенција пољопривредницима

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here