Младим пољопривредницима у Војводини бесповратно 200 милиона динара

Foto: Pixabay

НОВИ САД, 14.03.2023. – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Kонкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2023. години.

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.

Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

За реализацију Kонкурса предвиђено је укупно 200.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре доношења одлуке о додели средстава.

Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старија од 18 година која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 01.04.2022. године и нису остваривали право на подстицаје.

Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште града: Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска Митровица, Kикинда, Сомбор.

Kонкурс је отворен до 10.04.2023. године.

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава након закључења уговора.

Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату потребну документацију.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-4430 од 13 до 15 часова.

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, Изјава добављача, форма пословног плана, Извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату и Упутство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа, могу се преузети са интернет адресе: www.псп.војводина.гов.рс.

Извор: poljoprivrednik.net

Претходни чланакKако Летиција „кадрира“ за 4.000 евра месечно: Супруга лидера ДСС-а и њени сарадници се према запосленима односе као према нижој раси!
Следећаи чланакВојвођанским пчеларима бесповратно 30 милиона за набавку друштава и опреме

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here