Војвођанским пчеларима бесповратно 30 милиона за набавку друштава и опреме

Foto: Pixabay

НОВИ САД, 14.03.2023. – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство – кошница и контејнера у АП Војводини у 2023. години

Циљ Kонкурса је набавка нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство – кошнице и контејнери и унапређивање пчеларске производње и производње меда у АП Војводини.

За реализацију Kонкурса предвиђен је укупан износ до 30.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За посебне категорије подносиоца пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције. у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по пријави не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 350.000,00 динара за посебне категорије подносиоца пријава.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 50.000,00 динара.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву по Kонкурсу, а дозвољено је више намена наведеног максималног износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се опрема и пчелиња друштва набављена након 01.01.2023. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, односно предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Такође и правно лице: привредно друштво, земљораднизка задруга и сложена задруга.

Kонкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 07.04.2023.године.

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4186, од 13 до 15 часова.

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, Изјава добављача, форма пословног плана, Извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату и Упуство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Извор: poljoprivrednik.net

Претходни чланакМладим пољопривредницима у Војводини бесповратно 200 милиона динара
Следећаи чланакФранцуски брачни пар купио стан код Београда на води: Одакле Милошу Јовановићу и његовој супрузи новац да купе пети стан у центру Београда?

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here