Одржана осма седница Скупштине општине Кула

Foto: Q media

КУЛА, 23.03.2023. – Након утврђења кворума, са заседањем је почела осма седница Скупштине општине Кула. Након одлучивања о дневном реду, дошло је до дискусије између председника Скупштине, Велибора Милојичића и одборника Марка Бошњака из одборничке групе „Критична маса-за победу“, а на тему стања санитарних чворова и тоалета у основној школи „Вук Караџић“ у Црвенки. Прва тачка била је потврђивање мандата одборника Скупштине општине Кула, те је тако мандат потврђен Борису Тодоровићу из одборничке групе „Куљани и наш град-Уједињени за победу Куле“. Такође, услед усмене оставке, констатован је престанак мандата одборници Биљани Килић из одборничке групе „Александар Вучић-Заједно можемо све“. Након престанка мандата одборници Килић, мандат је потврђен Тамари Зиндовић, која је, такође, поднела усмену оставку. Друга тачка тицала се Предлога Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације општине Кула. Поводом ове тачке, опозициони одборници су истакли да се ове измене и допуне доносе у корист инвеститора, како би се централна градска зона претворила у зону становања, што, по њиховом мишљењу, није пракса у другим општинама. Такође, истакли су дилему у виду обезбеђења 25% зелених површина од стране инвеститора. Поводом ове тачке, одборници владајуће већине су истакли да је у Кули присутна велика потражња за стамбеним јединицама, како за изнајмљивање тако и за куповину, и да је градња нових зграда за становање ствар неопходности. Након дискусије, одборници су већином гласова усвојили ову тачку дневног реда. Када је о трећој тачки реч, на дневном реду се нашао Предлог Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кула за период 2024 – 2033. годинe, док су четврта и пета тачка биле непосредно везане за Предлоге Одлука о прибављању у јавну својину, као и о отуђењу непокретности из јавне својине. Шеста тачка дневног реда била је Предлог Одлуке о начину утврђивања и означавању улица, тргова, заселака и других делова насељених места и начину означавања објеката и катастарских парцела кућним бројевима у општини Кула. Јавно предузеће „Завод за изградњу“ нашло се у фокусу седме тачке, те је тако већином гласова усвојен Предлог Одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја, као и Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са стањем на дан 31.12.2022. Поводом ове тачке, одборници из редова опозиције поставили су питање поенте ликвидације овог јавног предузећа, као и питања одговорности, како су рекли, поводом катастрофалног управљања овим предузећем. На ове тврдње је одговорио председник Скупштине, Велибор Милојичић, који је истакао да  „Завод за изградњу“ није могао да опстане због недостатка сопствених прихода како би функционисао као јавно предузеће. Осма и девета тачка непосредно су се тицале установа културе, те је тако осма тачка била Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању установа културе чији је оснивач општина Кула, док је девета тачка била Предлог Решења о давању претходне сагласности на одлуку Управног одбора Културног центра о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора ове установе. Десета тачка осме седнице Скупштине била је Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Кула за 2023. годину. Статут Предшколске установе „Бамби“ Кула био је у непосредној вези са једанаестом тачком, те је тако усвојен Предлог Решења о давању сагласности на исти. Дванаеста и тринаеста тачка односиле су се на кадровска решења, те је тако, у оквиру дванаесте тачке, усвојен Предлог Одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије општине Кула у сталном саставу, док су, у оквиру тринаесте тачке, усвојени следећи Предлози: о именовању директора ЈКП „Руском“ Руски Крстур, престанку мандата, разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног и Управног одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Кула, именовању чланова Савета за међунационалне односе општине Кула  и разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Кули. У оквиру последње тачке дневног реда, одборничких питања, за реч се јавио председник општине Кула, Дамјан Миљанић, који је одговорио на неколико питања из табора одборника опозиције. Након ове тачке, седница је закључена.

Извор: Q media

Претходни чланакПредстава ,,Црна кутија“ у петак у Црвенки
Следећаи чланакУ суботу у Кули „Вече сећања на Тараса Шевченка“

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here