Јавни позив НСЗ за реализацију мера приправништва

Фото: НСЗ

СРБИЈА, 14.04.2023. – Национална служба за запошљавање објавила је Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2023. години.

Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање са циљем полагања стручног испита. У ову меру се укључују млади до 30 година старости који имају најмање шести ниво квалификације са просечном оценом минимум 8 током студија, који немају радног искуства у струци или је радно искуство краће од времена потребног за полагање приправничког стажа. У меру се могу укључити особе са инвалидитетом и Роми, без обзира на године старости и просечну оцену.

Приправнички стаж се одрађује код послодаваца у приватном сектору. Послодавац треба да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да има ментора који је најмање истог нивоа квалификација као и приправник.

Послодавцу се током реализације мере рефундира на месечном нивоу минимална зарада увећана за 20% и припадајући порези и доприноси за обавезно социјално осигурање у трајању од 9, односно 12 месеци.

Текст јавног позива објављен је на сајту Националне службе. Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године. Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе.

Извор: НСЗ

Претходни чланакОбјављене нове цене горива
Следећаи чланакСПОРТ: Црвеначке и сивачке рукометне наде на списку Рукометног савеза Војводине

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here