Одржана 10. седница Скупштине општине Кула

Foto: Q media

КУЛА, 29.06.2023. – Буџет општине био је предмет прве две тачке дневног реда десете седнице Скупштине општине Кула. Прву тачку, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2023. годину образложио је Зоран Вигњевић, руководилац Одељења за финансије и привреду. Говорећи о овој тачки, за реч се јавио председник општине Кула, Дамјан Миљанић, који је истакао да су опредељена средства за завршетак дела канализације у Црвенки, као и то да су предвиђена средства за замену котларнице у Дому здравља у Кули, чиме се наставља процес преласка са мазута и угља на гас, чиме ће готово све јавне установе прећи на еколошки прихватљиве енергенте. Такође, опредељена су и средства за наставак изградње стазе поред канала у насељеним местима Кула и Црвенка. Миљанић јe обавестио одборнике да је предата пројектна документација и да су одобрена средства за реконструкцију старе зграде полиције, која ће имати потпуно нову намену, пре свега у виду библиотеке и музеја. Одборници опозиције истакли су да је извршна локална власт прихватила део њихових иницијатива, што је похвално. Са друге стране, истакли су да је цифра намењена за набавку садница које ће бити посађене у околини Спортског центра у Кули превелика. Такође, поставили су питање пројекта изградње пешачко-бициклистичке стазе у улици Маршала Тита у Кули и финансирања исте. Одговарајући на излагање опозиционих одборника, председник општине Кула, Дамјан Миљанић, рекао је вредност свих пројеката резултат анализе лиценцираних пројектаната који нису чланови било које политичке партије и да је најважније то да се сваки пројекат уради на најбољи могући начин, са транспарентним приказом свих трошкова. Истакао је да локална самоуправа улаже у капиталне објекте и инвестициона одржавања, као и то да је изграђено више дечијих игралишта него у претходних двадесет година. Прва тачка дневног реда десете седнице, након расправе, усвојена је већином гласова одборника. Друга тачка дневног реда такође је директно била везана за буџет. Конкретно, у питању је био Предлог Одлуке о консолидованом Завршном рачуну буџета општине Кула за 2022. годину и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кула за 2022. годину. У оквиру ове тачке дневног реда, одборници опозиције су поставили питања у домену атарских путева и пошумљавања. Такође, одборници опозиције осврнули су се и на ревизорски извештај који, по њима, садржи одређене неправилности.  Председник општине Кула, Дамјан Миљанић, истакао је да је буџет за одржавање атарских путева нешто мањи из оправданих разлога, с обзиром да су велике површине државне земље обухваћене реституцијом. Када је реч о пошумљавању, Миљанић је рекао да се саднице које су посађене редовно одржавају и да је тачно да има садница које се нису примиле, али оне се правовремено мењају адекватним садницама. Као и прва тачка, која је такође везана за буџет, и друга тачка је усвојена већином гласова.

Обједињено се расправљало, а посебно одлучивало о тачкама три и четири дневног реда, то јест о јавно-приватним партнерствима у областима система јавног осветљења и дугорочне испоруке топлотне енергије из новоинсталисаних котлова на гас, које су усвојене већином гласова одборника. Након ових тачака, усвојен је и Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Equinox Power“ на територији катастарских општина Сивац и Црвенка. Обједињена расправа и посебно одлучивање такође је било од тачака шест до десет, а које су биле непосредно везане за отуђење непокретности у јавној својини општине Кула. Акценат у оквиру ових тачака стављен је на Предлогу Одлуке о отуђењу станова из јавне својине без накнаде, а које су претходно додељене у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца. Важно је напоменути да је ову тачку обележио консензус присутних одборника, те је она једногласно усвојена. Једанаеста и дванаеста тачка у непосредној су вези са облашћу социјалне заштите, те су тако већином гласова усвојени Предлог Одлуке о остваривању права и услуга у области социјалне заштите из надлежности општине Кула и Предлог Одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом. Када су у питању остале тачке дневног реда, на дневном реду били су Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналних делатности и Предлог Одлука о усвајању извештаја о раду установа чији је оснивач општина Кула за 2022. годину. Такође, већином гласова усвојени су и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Кула за 2023. годину и Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кула за 2023. годину. Неколико тачака се односило на кадровска решења у сталним и посебним радним телима у СО Кула, као и у установама чији је оснивач општина Кула. Након последње тачке, која се односи на одборничка питања, десето заседање Скупштине општине Кула је закључено.

Извор: Q media

Претходни чланакМеморијални турнир у фудбалу „Марко Родић“ у суботу у Липару
Следећаи чланакПрогноза и биометеоролошка прогноза

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here