Расписан Конкурс за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа

Foto: kula.rs

КУЛА, 24.08.2023. – Одељење за друштвене делатности Општинске управе Кула расписало је Конкурс за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа.

Право на делимично регресирање путних трошкова имају ученици који испуњавају следеће услове: да су редовни ученици средње школе ван територије општине Кула, да свакодневно или само викендом користе средства међуградског саобраћаја  са територије општине Кула до места у другим општинама АП Војводине или града Београда и да имају пребивалиште на територији општине Кула.

Подносилац захтева  обавезан је поднети захтев, потврду средње школе да је редован ученик, очитану личну карту ученика или једног од родитеља, фотокопију ђачке књижице или сведочанства о завршеном претходном разреду, јединствени матични број ученика и  фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља, за ученике који путују у Бачку Тополу.

Ученици који станују у дому ученика или у приватном смештају обавезни су, поред напред наведних докумената, доставити и потврду о коришћењу смештаја у дому ученика или изјаву родитеља са потписом, фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља и признаницу о плаћеном смештају.

Право на 100% регресирања трошкова превоза остварују  ученици из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ од стране Центра за социјални рад, ученици из породице самохраних родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих, ученици без родитељског старања, уз потврду Центра за социјални рад, треће и свако наредно дете по реду рођења уз извод из матичне књиге рођенихза сву децу, уколико први пут конкуришу и ученици из ромских породица.

Захтеве, заједно са пратећом документацијом, у року предвиђеном Конкурсом предати Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Кула и то на шалтеру број 5 Услужног центра Општинске управе Кула, Лењинова 11.

Подносиоци захтева који испуњавају услове, а захтев поднесу до 5. септембра 2023. године, оствариће право регресирања почев од септембра месеца, а касније поднети захтеви од наредног месеца.

Извор: Општинска управа Кула

 

Претходни чланакПрогноза и биометеоролошка прогноза
Следећаи чланакОпредељена средства за вршење контроле плодности пољопривредног земљишта

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here