НСЗ: Пријава на евиденцију незапослених лица

Фото: НСЗ

СРБИЈА, 29.08.2023. – На евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање могу да се пријаве незапослена лица, запослени који траже промену запослења и друга лица која траже запослење.

Незапосленим који тражи посао сматра се лице старије од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способно и одмах спремно да ради, које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење.

Запослени који тражи промену запослења јесте лице које је у радном односу или је на други начин остварило право на рад, а које активно тражи промену запослења и води се на евиденцији лица која траже промену запослења.

Друго лице које тражи запослење јесте лице старије од 15 година, лице које се не може сматрати незапосленим нити запосленим који тражи промену запослења. То су најчешће ученици, студенти, пензионери, лица којима мирују права из радног односа и други.

Документација које је потребна за пријаву на евиденцију је лична карта, доказ о стручној спреми, акт о престанку радног односа уколико је лице било у радном односу и други докази у складу са законом. Прво пријаљивање на евиденцију може се извршити и електронским путем.

Извор: НСЗ

Претходни чланакПИО Фонд покренуо нови сервис за грађане, е-Калкулатор
Следећаи чланакОд 15. септембра креће пријава за прикључке на комуналну инфраструктуру

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here