МУП уписује 300 полазника на стручно оспособљавање ватрогасно – спасилачких послова

Фото: Shutterstock

СОМБОР, 31.10.2023. – Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно оспособљавање ватрогасно – спасилачких послова и то:

– 4 полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког батаљона Сомбор – територијa града Сомбора,

– 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Кула – територијa општине Кула,

– 1 полазник за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Оџаци – територијa општине Оџаци.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

– да је држављанин Републике Србије;

– да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса;

– да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;

– да има завршено средње образовање и васпитање;

– да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрaшњих послова;

– да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;

– да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Избор кандидата за полазнике курса за основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријава на конкурс са документацијом подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Кандидат може поднети само једну пријаву.

Приликом подношења пријаве кандидат, који испуњава услове конкурса у погледу места пребивалишта за више ватрогасно – спасилачких јединица, обавезно наводи редослед ватрогасно-спасилачких јединица за чије потребе се пријављује на стручно оспособљавање.

Потребна документација:

Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети на крају текста Конкурса).

Уз пријаву се прилаже следећа документација:

  1. Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или на овој страници, на крају текста Конкурса),
  2. Оригинал уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
  3. Оригинал извод из матичне књиге рођених,
  4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
  5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању,
  6. Очитана лична карта или оверена фотокопија личне карте која није чипована,
  7. Оверена фотокопија возачке дозволе „Ц“ категорије.

Лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилимa „Ц“ категорије прилаже оверену фотокопију важеће националне возачке дозволе за управљање моторним возилима „Б“ категорије.

Лице које је припадник добровољне ватрогасне јединице доставља копију Уверења о положеном испиту за припадника добровољних ватрогасних јединица.

Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка.

Конкурс траје до 10. 11. 2023. године.

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs где се налазе и линкови са којих се могу преузети потребни обрасци.

Такође, детаљније информације заинтересовани кандидати могу добити у Полицијској станици по месту пребивалишта, односно у Сомбору, Кули и Оџацима.

Фото: ПУ Сомбор
Фото: ПУ Сомбор

Извор: ПУ Сомбор

Претходни чланак100 бодова за Богдана Кулебу
Следећаи чланакОпштина Кула расписала Конкурс за награђивање студената у школској 2023/2024. години

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here