Општина Кула расписала Конкурс за награђивање студената у школској 2023/2024. години

Фото: Општина Кула

КУЛА, 31.10.2023. – На основу члана 18. и 19. Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деци при образовању и васпитању на територији општине Кула, Одељење за друштвене делатности, расписује Конкурс за награђивање студената у школској 2023/2024. години.

Право на годишњу награду за најбоље студенте остварују студенти који:

– се финансирају из буџета Републике Србије;

– у току студирања остварују најмање 240 ЕСПБ;

– имају пребивалиште на територији општине Кула, најмање 1 годину пре расписивања конкурса;

–  први пут уписују годину студија;

– су остварили најмању просечну оцену студирања 9,00 (девет) у предходним годинама студија (збирно за све године студирања).

Ово право не остварују студенти прве године и апсолвенти.

Уколико се због ограниченог обима расположивих средстава у буџету општине Кула за текућу годину не могу доделити стипендије свим кандидатима који испуњавају услове за добијање стипендије, предност ће имати студенти са већом просечном оценом.

Уз пријаву на конкурс студенти треба да доставе: фотокопију индекса (уз увид службеног лица у индекс); уверење факултета о уписаној години редовних студија и бројем положених испита са просечном оценом у току студирања; фотокопију личне карте подносиоца захтева и фотокопију текућег рачуна у OTP банци  (обавезно).

Изузетно, ван предвиђеног услова из овог правилника, у погледу године студија, најбољим ученицима четворогодишњег школовања у средњим школама на територији Републике Србије тзв ,,Ђацима генерације“ доделиће се стипендије и за прву годину студија, под истим условима као и студентима који су остварили то право по овом правилнику.

Студенти из става 1 овог члана треба да поднесу, у року предвиђеном конкурсом, доказ – диплому или други акт издат од надлежног органа школе да су проглашени за ,,Ђака генерације“ и доказ о пребивалишту – фотокопију личне карте или друге исправе која потврђује тражену чињеницу и потврду – уверење факултета о упису.

Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања на сајту Општине Кула, као и у Кулској комуни (1. 11. 2023. године), а биће оглашен и у свим основним и средњим школама са седиштем  на територији општине Кула.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се Одељењу за друштвене делатности Општине Кула, Лењинова 11, Услужни центар (шалтер број 5). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-146 и 751-151, или непосредно на назначеној адреси.

Фото: Општина Кула

Извор: Општина Кула

Претходни чланакМУП уписује 300 полазника на стручно оспособљавање ватрогасно – спасилачких послова
Следећаи чланакУ недељу јесењи концерт фолклорног ансамбла Дома културе Сивац

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here