Катастар загађивача Кула: Обавештење правним лицима за достављање података за локални регистар извора загађивања

Foto: kula.rs

КУЛА, 05.02.2024. – Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе општине Кула обавештава правна лица да су у складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004,36/2009-др.закон,72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон), Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл.гласник РС“, бр.91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023) у обавези да Извештаје доставе као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра који се налази на сајту Агенције за заштиту животне средине, који се налази на линку http://www.sepa.gov.rs , и тако генерисане извештаје доставе у Локални регистар извора загађивања надлежном Одељењу за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе општине Кула до дана 31. 3. 2024. године на адресу електронске поште katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com.

Правно лице или предузетник, обвезник извештавања за локалне регистре, који у години за коју се подаци достављају у својим постројењима није имао активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било какве врсте отпада, доставља јединици локалне самоуправе изјаву о неактивности до 31. марта текуће године за претходну годину. Наведена изјава, потписана квалификованим електронским потписом се доставља у електронском облику (pdf формат фајла) на адресу електронске поште katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података може се преузети на линку https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-

registra-izvora-zagadjivanja.html.

За све додатне информације, контакт особа је Драгана Кривокућа тел.025/722-333 e-mail: katastarzagadjivacaopstinakula@gmail.com.

Фото: Катастар загађивача Кула

Извор: Катастар загађивача Кула

Претходни чланакПрогноза и биометеоролошка прогноза
Следећаи чланакУ Кули ухапшен мушкарац код кога су пронађени пиштољ и опојне дроге

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here