Расписан Конкурс Општине Кула за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају

Фото: Општина Кула

КУЛА, 09.02.2024. – Одељење друштвених делатности Општинске управе Кула, расписало је Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за 2024. годину.

Право на доделу средстава за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају имају студенти који имају пребивалиште на територији општине Кула, који свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе високог и вишег образовања, који се школују на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и спорта, општине Кула, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, Извршног већа АП Војводине и других разних фондација, организација и предузећа.

Уз пријаву на конкурс студенти су дужни да приложе следећу документацију: фотокопију индекса (страну са сликом и уписом семестра), уз убавезно приказивање индекса на увид, уверење факултета о уписаној години студија, узочитана лична карту, потврду Студентског центра да нису корисници услуге смештаја из 2023/24.године, фотокопију текућег рачуна отвореног у OTP banci (обавезно), потписану изјаву о свакодневном путовању од места становања до места високо школске установе до 100 км која се налази као саставни део захтева при конкурисању, а студент који се пријави да путује свакодневно на релацији дужој од 100 км. у једном правцу у обавези је да достави фотокопију месечне карте на име студента за наведену релацију.

Висина износа за регресирање одредиће се након утврђивања броја корисника предметног права и у зависности од износа расположивих средстава.

Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања на сајту општине Кула, од 1. фебруара 2024. године.

Пријаве на конкурс, заједно са пратећом документацијом, подносе се Одељењу за друштвене делатности општине Кула, ул. Лењинова бр. 11, у Услужном центру (шалтер бр. 5), у назначеном року.

За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-151, или 751-146 или у Услужном центру општине Кула непосредно.

Фото: Општина Кула

Извор: Општина Кула

Претходни чланакОбјављене нове цене горива
Следећаи чланакÜzembe helyezték a Tűzoltó- és Mentőegység új épületét Kúlán

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here