Одржана 14. седница Скупштине општине Кула

Фото: Qmedia

КУЛА, 22. 03. 2024. – Четрнаеста седница локалног парламента протекла је у константној дискусији одборника опозиције у највећем броју случајева са председником локалног парламента, Велибором Милојичићем, те је константна дискусија резултирала са неколико гласања за повреду Пословника. Када је о допуњеном дневном реду реч, прва тачка била је Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије  консолидованог завршног рачуна буџета општине Кула за 2023. годину. Поводом ове тачке одборници опозиције поставили су питање због чега је у ревизију укључена независна ревизорска кућа, а не Државна ревизорска институција. Председник Скупштине општине Кула, Велибор Милојичић, рекао је на ову тему да је локална самоуправа била дужна да, по закону, ангажује екстерну ревизију како би се спровео читав поступак, те да никакве тајне или било чега сличног ту нема.

Након усвајања ове тачке већином гласова одборника, о тачкама два, три и четири се расправљало обједињено а одлучивало посебно. Друга тачка дневног реда била је Предлог Одлуке о преносу јавне својине општине Кула у јавну својину Републике Србије без накнаде, за потребе Министарства унутрашњих послова. Када је реч о трећој и четвртој тачки, у питању су Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кула и Предлог Одлуке о допуни Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Кула учествује у финансирању активности одржавања. Јавно предузеће „Завод за изградњу“ Кула – у ликвидацији било је у фокусу пете тачке дневног реда,  те су тако већином гласова усвојени Предлог Одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја и Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са стањем на дан 31. децембра 2023. године поменутог предузећа. Одборници су већином гласова усвојили и Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Кула за 2023. годину и Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова Изборне комисије општине Кула у сталном саставу. Наведене тачке биле су шеста и седма у оквиру допуњеног дневног реда.

Осма тачка дневног реда била је Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула, док је у оквиру девете тачке дневног реда усвојен Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Крушчић. Десета и једанаеста тачка непосредно су биле везане за тему кадровских решења, а оне гласе: Престанак функције члана и избор члана Општинског већа општине Кула и Предлози решења о престанку дужности и избору чланова сталних радних тела (Комисија) Скупштине општине Кула, именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка, престанку дужности директора Дома културе Црвенка и Решења о именовању директора исте установе и разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „20.октобар“ у Сивцу. Констатована је писмена оставка Ренате Вујасиновић, члана Општинског већа за пензионере и социјалну политику, а уместо ње, тајним гласањем присутних одборника, већином гласова за члана Општинског већа изабран је Владимир Олејар, мастер менаџер из Руског Крстура. Последња тачка дневног реда била су Одборничка питања, након које је 14. заседање Скупштине општине Кула закључено.

Извор: Qmedia

Претходни чланакПродат Хотел Југославија: Ово је нови власник, једини понуђач на лицитацији
Следећаи чланакДом здравља Кула: У недељу превентивни прегледи

ПОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here